kontaktní informace:
YWCA v ČR, sekretariát

telefon: (+420) 721 883 292
e-mail: kozderova@ywca.czYWCA v ČR je podporována MPSV, MHMP a m.č. Praha 10

Poděkování

YWCA v ČR jako občanské sdružení patří mezi nestátní neziskové organizace. Z této skutečnosti vyplývá, že svojí činností nemůže pokrýt náklady spojené se svou činností, a proto je závislá – vedle příjmů z členských příspěvků a kurzovného – na dotacích státních i regionálních orgánů, na darech a finanční podpoře nadací a partnerů ze zahraničí.

Bez porozumění a podpory těchto institucí a jednotlivců by naše práce nebyla možná, a proto náš dík patří především:

  • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR                                     
  • Magistrátu hlavního města Prahy                                               
  • Obecnímu úřadu městské části Praha 10                                      
  • Světovému a Evropskému výboru YWCA v Ženevě                     
  • firmám ADDIX s.r.o. a TRAVELLER s.r.o
  • seniorkám a rodičům dětí z YWONKY

YWCA je zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb m.č. Praha 10 v pracovní skupině “Rodina, děti a mládež”.

 

YWCA spolupracuje

Admína, s.r.o. (www.Admina.cz),

Amelie, o.s. (www.ProgramAmelie.cz),  o.s.

EFKŽ (Ekumenické forum křesťanských žen v ČR), s

Rodinný průvodce nejen pro volný čas (www.peknyden.cz), s

florbalový klub Lhokamo (www.lhokamo.cz),  o.s.

Skaut – český skauting ABS (www.skautabs.cz) a s

cestovní agentura Traveller, s.r.o. (www.traveler.cz);

EFECW (www.efecw.net)

Světový a Evropský výbor YWCA (www.worldywca.info).

Fellowship of the Least Coin