kontaktní informace:
YWCA v ČR, sekretariát

telefon: (+420) 721 883 292
e-mail: kozderova@ywca.czYWCA v ČR je podporována MPSV, MHMP a m.č. Praha 10

Aktuální akce

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ PROVOZU

S politováním Vám oznamujeme, že k 30.4.2015 končí YWCA činnost na adrese Rybalkova 33.

Činnost Seniorklubu bude i nadále pokračovat v nových prostorách.

Pro více informací prosím kontaktujte paní Jiřinu Kozderovou

na telefonním čísle 721 883 292.