kontaktní informace:
YWCA v ČR, sekretariát

telefon: (+420) 721 883 292
e-mail: kozderova@ywca.czYWCA v ČR je podporována MPSV, MHMP a m.č. Praha 10

Senior klub

V Seniorklubu se seniorky pravidelně setkávají a besedují se zajímavými hosty (spisovatelé, herci, cestovatelé, vědci atd), ale také pořádají společné oslavy vánoc, Dne matek, Dne seniorů či významných jubileí svých členek. Pořádají seniorské zájezdy i dobročinné akce jako je předvánoční bazar a tombola. Mohou se zúčastňovat také rehabilitačních cvičení, kurzů šití nebo německé konverzace. Klub se koná jednou za dva týdny ve čtvrtek od 15 h do cca 17 h v bezbariérové a ozvučené klubovně. Cílem fungování Seniorklubu je snižování sociálního vyloučení seniorů, podpora volnočasových aktivit, vzdělávání a zdravého životního stylu, udržování nezávislosti, soběstačnosti a pocitu potřebnosti, aktivní spoluúčast na životě organizace.